FREE WORLDWIDE SHIPPING ENDS TODAY

Sopimustuottajat

Tule osaksi Myssyn tarinaa! Myssyvilla-sopimustuottajajärjestelmä on startannut keväällä 2021!

Myssyfarmi Oy on vuosia tehnyt järjestelmällistä työtä suomalaisen maaseudun, käsityön, villan ja luonnonmukaisen maatalouden arvostuksen nostamiseksi. Olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä lukuisten luomutilojen kanssa ja olemme rakentaneet nyt oman sopimustuottajajärjestelmän. Virallinen Myssyvillatuottaja-järjestelmä on Myssyfarmin ja lampureiden välinen verkosto, jossa Myssyfarmi sitoutuu ostamaan lampurilta raakavillat ja hoitamaan niiden logistiikan.

Tarjoamme lampurille:

  • varman ostajan ja hinnan Suomenlampaan raakavillalle: Sopimuksella I-laatu 6eur ja II-laatu 3e/kg +alv
  • raakavillan kuljetuksen kehräämölle
  • arvostusta villoillesi, jotka päätyvät tuotteiksi maailmalle
  • näkyvyyttä markkinointikanavissamme
  • pääsyn Myssytuottajien yhteisöön tapahtumineen
Edellytämme:
  • sitoutumista hyvään villan laatuun - laadun kehittämiseen
  • hyvää yhteistyökykyä

Yhteistyö perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen joustavuuteen. Haluamme löytää ne lammastilat, jotka haluavat olla kanssamme mukana viemässä suomalaista villaketjua seuraavalle tasolle! Rakennamme Myssytuottajien yhteisöä, josta tulee osa läpinäkyvää tarinaamme ja markkinointiamme.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!
Tuotantopäällikkö Mari Rintala 0505525728 mari@myssyfarmi.fi
Toimitusjohtaja, emäntä Anna Rauhansuu 0445704022 emanta@myssyfarmi.fi

Katso tarkemmin sopimustuotannon periaatteet:

1.Raakavillan laatu ja määrä

a)  hyvinvointivaatimus

Myssyfarmi ostaa valvotussa  tuotannossa olevien lammastilojen villaa. 
Lammastila sitoutuu huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista sekä hoitamaan kerinnän niin, että se noudattaa hyviä kerintätapoja.

b) raakavillan laatukriteerit

Myssyfarmi noudattaa raakavillojen luokittelussa Suomen Lammasyhdistyksen raakavillaluokituksia 1-laadun ja 2-laadun osalta. Emme ota vastaan villaa, joka ei täytä 1- tai 2-laadun laatuvaatimuksia. Lisäksi villan tulee olla joko alkuperäisrekisterissä olevien suomenlampaiden tai kainuunharmaiden villaa tai muuten laadultaan vastaavaa. Raakavillan tulee siis täyttää villalaadultaan lajityypilliset piirteet, siinäkin tapauksessa etteivät eläimet ole alkuperäisrekisterissä.

Lammastila on velvollinen itse määrittelemään etukäteen saatavilla olevien raakavillojen laadun ja kilomäärän sekä pakkaamaan raakavillat eri värien ja laatujen mukaan selkeästi erikseen sekä merkitsemään jokaisen kollin. Villojen laatu arvioidaan myös villojen noudon ja vastaanoton yhteydessä. Laatumäärittely perustuu sopimusosapuolten väliseen luottamukseen ja molemmat osapuolet ymmärtävät, että villojen todellinen laatu tulee ilmi vasta villojen pesun yhteydessä.

Villan tuleen olla ensisijaisesti samana vuonna kerittyä, ja ylivuotisista villoista tulee aina ilmoittaa etukäteen sekä ne tulee varastoida oikein. Lammastilan tulee pakata raakavilla joko paaleihin tai hengittäviin kuljetuspakkauksiin ja varastoida villa kuivassa sekä muuten asianmukaisesti suojattuna.

Lammastilan tulee yhteistyössä Myssyfarmin kanssa pyrkiä kehittää oman tilansa villalaatua panostamalla hyvävillaisten eläinten jalostukseen, villaystävällisiin ruokinta- ja kuivitusvaihtoehtoihin, oikea-aikaiseen ja eläinystävälliseen kerintään sekä lajitteluun.

c) raakavillan määrä

Myssyfarmi sitoutuu ostamaan kaikki tilan tuottamat laatukriteerit täyttävät villat. Lammastila pyrkii ensisijaisesti tuottamaan ykköslaadun villaa, mutta sitoudumme ostamaan myös kakkoslaadun villan. Lammastilalla on oikeus käyttää raakavillojaan myös omiin rahtikehruueriinsä ja muihin villatuotteisiinsa.

2. Raakavillan logistiikka

Myssyfarmi hoitaa yhteistyökumppaniensa kanssa raakavillojen keräilyn alueellisesti ennalta ilmoitettuna päivämääränä. Jos noudettavaa villaa on vähintään 200kg, tehdään nouto suoraan tilalta. Jos noudettavaa villaa on alle 200kg, tulee villat toimittaa sovittuna päivämääränä ja kellonaikana kuljetusreitin varrelle. Lammastila antaa sitovan suostumuksensa sovittuun noutopäivään.

Lammastila saa myös toimittaa raakavillan itse kehräämölle muuna ajankohtana, mutta siitä tulee aina sopia etukäteen erikseen. Yritys ei korvaa itsenäisesti tehdystä villatoimituksesta Lammastilalle aiheutuneita matkakustannuksia.

3. Raakavillan hinta

Myssyfarmi sitoutuu maksamaan 6eur/kg + alv 24% 1-laadun raakavillasta ja 3e/kg 2-laadun raakavillasta. Punnitushinta koskee kuivaa villaa, kosteus vaikuttaa villan painoon merkittävästi. Maksuehto on 30 pvä netto.

4. Myssy-markkinointiyhteistyö

Lammastilasta tulee Myssyfarmin rekisteröity sopimustuottaja ja Lammastilan nimi ja kotikunta julkaistaan Myssyfarmin verkkosivuilla. Vastaavasti Lammastila saa käyttöönsä Myssyfarmin Rekisteröity Villatuottaja -tunnuksen, mitä se voi halutessaan hyödyntää tapahtumissa sekä sähköisissä kanavissaan omassa viestinnässään.

Lisäksi kuvia, tarinoita ja tietoa sopimustuottajista jaetaan kaikissa Myssyfarmin kanavissa kuten sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessä. Lammastilalla on vähintään kerran vuodessa Myssyfarmin markkinointikalenterissa oma päivä, jolloin tilan toimintaa esitellään yrityksen viestintäkanavissa. Kuvien ja tarinoiden jakaminen on Lammastilalle vapaaehtoista.

Sopimustuottajilla on omat ryhmänsa ja tiedotuskanavansa. Sopimustuottajille järjestetään vuosittain kiitosiillallinen, joka pyritään organisoimaan jonkin toisen tapahtuman yhteyteen, jotta osallistuminen olisi mahdollista mahdollisimman monelle.

Stay warm. Subscribe our Newsletter!