ILMAINEN TOIMITUS LOPPUU TÄNÄÄN

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.9.2016

1. Rekisterin pitäjä

Myssyfarmi Oy
Turuntie 1660
FI-21890 Haveri

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna Rauhansuu

3. Rekisterin nimi

Myssyfarmi Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Myssyfarmi.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen. Asiakas voi erikseen ilmoittautua myös postituslistalle, jolloin hänelle voidaan lähettää myös markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:

  • etu- ja sukunimi, asiakasnumero
  • osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)
  • asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu
  • internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
  • suoramarkkinointilupa
  • tilausten postin seurantatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Myssyfarmi.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen luovutus

Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Uutiskirjeen tilaajien tietoja (vain sähköposti, nimi) säilytetään rekisterinpitäjien käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä pääsee käsittelemään vain verkkosivuston ylläpitäjät ja palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

9. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus

Pysy lämpimänä. Tilaa uutiskirjeemme!